Valikko Sulje

Ylläpito- ja tukipalvelu

 

Ylläpito- ja tukipalvelu

Datakolmio Oy on tarjonnut asiakkailleen tietojärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluita koko toimintansa ajan, vuodesta 2001 lähtien. Ylläpito – ja tukipalvelu on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä asiakaspalvelua. Toiminta perustuu hyvään ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen, sekä pitkään käytännön kokemukseen erilaisista asiakas-, laite-, ja sovellusympäristöistä.

Ylläpidämme asakasyritystemme tietojärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme tietojärjestelmien käytössä ja kehittämisessä. Huolehdimme työasemien ja palvelimien laite- ja ohjelmistoasennuksista ja päivityksistä. Ylläpidämme myös asiakkaidemme tietoverkkoja. Asennamme ja konfiguroimme verkon aktiivilaitteita ja valvomme, mittaamme ja testaamme verkon toimivuutta.

Tietojärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluun kuuluvat myös hallinnointi- ja valvonta. Suoritamme asiakkaillemme tietojärjestelmien hallinnointiin liittyviä töitä sekä Windows- (työryhmä- ja Active Directory ympäristöt) että Linux- (Samba, Postfix, Dovecot, Spamassassin, Apache, jne) ympäristöissä. Hallinnointiin kuuluvat esimerkiksi käyttöoikeuksien jakaminen, verkkoresurssien jakaminen, ryhmäkäytäntöjen määrittäminen (Group Policy), sekä muiden tietoverkkoon liittyvien käytäntöjen määrittäminen. Valvontatyö voi sisältää monenlaisia asiakkaan kanssa sovittuja valvontarutiineja: lokien tarkistus, järjestelmähälytykset, resurssien kuormitukseen liittyvää valvontaa jne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!